Khiếp đảm cây cầu chênh vênh bên dòng kênh sạt lở ở miền Tây