Trạm BOT chậm giảm giá vé, tài xế lại phản đối
Người Sài Gòn lại khốn khổ vì mưa gây ngập nặng vào giờ tan tầm