Ném chất bẩn vào trường mầm non ở Đà Nẵng đúng ngày khai giảng
Khắp nơi rộn rã tiếng trống ngày khai trường
Mùa tựu trường và những lưu ý về sức khỏe cho bé
Đập heo đất trong lễ khai giảng để ủng hộ học sinh nghèo vùng lũ