Tìm thấy nhiều cổ vật quý tại di tích Chăm Phong Lệ
Phát hiện nền móng tháp Chăm khoảng 1.000 năm tuổi
Phát hiện nhiều di vật tại di tích đền Huyện
Khám phá kỳ dị từ cổ vật vàng của đế chế Aztec