Bắt “cát tặc” trên sông Cửa Đại
Bắt quả tang khai thác cát trái phép trên sông Hàm Luông