Chính thức bắt “đại gia” đeo vàng giả Phúc XO và 13 đồng phạm
Phúc XO thất thểu, không còn đeo vàng trong đêm bị khám xét quán karaoke
Nhà Phúc XO, người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam bị khám xét