Phúc XO thất thểu, không còn đeo vàng trong đêm bị khám xét quán karaoke