Thót tim cảnh trẻ em miền núi nhảy cầu treo tắm sông
Thót tim với cáp treo “bay” của ngư dân Khánh Hòa