Suốt 15 năm thiếu nước sinh hoạt, 300 hộ dân phải sử dụng nước suối ô nhiễm
Nhà máy nước… khát nước