Ước mơ đến trường của cô bé có trái tim bên phải
Cậu bé có “đôi mắt màu xanh“
Lũ lớn đã về Hồng Ngự
Cậu bé mơ làm cầu thủ nhưng phải bỏ học chăm mẹ ung thư
Cơ cực mẹ già 88 tuổi tàn tật chăm sóc con trai 18 năm bại liệt
Dùng tiền phúng điếu giúp đỡ bệnh nhân ung thư