Cháy “núi” phế liệu sát ngân hàng
Cảnh sát phá tường, giải cứu công nhân giữa đám cháy lớn