Phân biệt nông sản Trung Quốc và Đà Lạt bằng mắt thường
Gắn nhãn Đà Lạt vào khoai tây Trung Quốc
Cận cảnh đổi “quốc tịch” cho khoai tây Trung Quốc bằng đất Đà Lạt