Khổ sở vì sống chung với bụi gần 10 năm
Người dân ở vòng xoay Mỹ Thủy khổ vì khói bụi
[Khỏe đẹp mỗi ngày] Khi không khí ô nhiễm, làm gì để giữ sức khỏe?
Một tháng đi bệnh viện 2 lần vì nhà máy gạch gây ô nhiễm
Không khí ô nhiễm đe dọa sức khỏe người dân