Mổ cứu bệnh nhân bị ngất xỉu trong vườn vì khối u tim hiếm gặp