Hàng trăm hộ dân khốn đốn vì đối phó với ruồi nhặng
Nông dân khốn đốn vì mía liên tục bị cháy