Tổng thống Trump ra lệnh tấn công Syria
Quân đội Syria sắp chiếm lại Đông Ghouta