Binh lính Hàn - Triều bắt tay xây đường nối liền 2 miền
Người Hàn Quốc hào hứng diễn lại màn bắt tay lịch sử ở khu 'phi quân sự'