Truy tìm loài cổ thực vật thời tiền sử trong rừng Bidoup
Đến khủng long bạo chúa cũng sợ loài khủng long này