Bị nghi ngờ khả năng làm cố vấn 'Shark nhí', Midu đáp trả cực gắt