Theo chân công an kiểm tra, xử lý “con nghiện” ôm vô lăng