Trẻ em miệt thứ lần đầu tiên đón Giáng sinh cùng ông già Noel
Bà nội trợ đảo Phú Quốc đi chợ giữa biển nước ngập ngang ngực
Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân