Ngôi chùa giữ bốn kỷ lục Việt Nam ở TP.HCM
Độc đáo chùa Ấn Độ nổi tiếng linh thiêng giữa Sài Gòn