Một trong mười ngôi nhà kỳ lạ nhất thế giới đang được xây dựng ở Đà Lạt