Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Tại sao phụ nữ TP.HCM đẻ ít?“
Việt kiều mong có điều kiện hồi hương
Kiều bào chung sức xây dựng TP.HCM