Chủ đề thảo luận nào trong thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai?
Tổng thống Trump: nếu phi hạt nhân hóa, Triều Tiên sẽ nhanh chóng phát triển