Ghép Công giáo với thời trang? Hãy xem Katy Perry, Rihanna và... Kim Kardashian
Showbiz Mỹ 2016: không thiếu chuyện ầm ĩ