Lớp học tình thương của cô giáo trẻ người Khmer
Trẻ em hào hứng học kỹ năng sống cùng Đoàn viên
Dạy trẻ cách phản ứng đúng khi bị bắt cóc
​Trẻ thoát hiểm trong căn phòng cháy
Hàng trăm học sinh đu dây thoát hiểm đám cháy ở nhà cao tầng