Xâm hại tình dục trẻ em - Kỳ 4: Nhọc nhằn tìm công lý