Người đầu tiên được cấp hộ chiếu ngay tại giường bệnh để ra nước ngoài điều trị
Người dân Hà Tĩnh đổ xô đi làm hộ chiếu sau Tết