Lại phá rừng ở Phú Yên
Rừng tự nhiên bị phá mà kiểm lâm không hay biết
Đau xót những cánh rừng giáng hương cổ thụ bị xẻ thịt giữa đại ngàn Tây Nguyên