Cam go cuộc chiến chống khai thác, vận chuyển gỗ trái phép
Tàn phá lan rừng
Rừng thông chết đứng giữa trời
Đại úy bảo kê cho lâm tặc phá rừng pơ mu làm quà biếu lãnh án
Giấc ngủ treo giữa rừng già
Rừng lim trăm tuổi "đổ máu" vì bị chặt hạ không thương tiếc
Đề nghị đình chỉ 2 cán bộ kiểm lâm vì để mất hơn 60 hecta rừng