Đặc khu trưởng Hồng Kông: Dự luật dẫn độ 'đã chết'