Hiểm họa tai nạn vì chợ bên hông đường Hồ Chí Minh