NSƯT Thanh Kim Huệ lý giải nguyên nhân từ chối diễn “Lan và Điệp” suốt nhiều năm
MV 1.0.2 - Kỳ 4: Chuyện tình Lan và Điệp