Người thay áo mới cho hoa giấy Thanh Tiên, Huế
Người giữ lửa làng thêu Quất Động