An ninh tại ga Đồng Đăng trước giờ đón tàu bọc thép của Chủ tịch Kim Jong-un