Công viên mang tên lãnh tụ Cuba đầu tiên ở Việt Nam
Thanh niên, sinh viên Lào hành trình theo dấu chân lãnh tụ