Lật ghe ở sông Vu Gia khiến 6 người chết, 4 người bị thương