Nửa đêm xe tải đổ thức ăn xuống QL1A, cảnh sát vất vả “giải cứu”