Lầu Năm Góc rút lại lời mời Trung Quốc tập trận chung
Lầu Năm Góc treo cờ tưởng niệm ngày 11.9