Ronaldo cần thêm thời gian để lấy lại bản năng săn bàn
Juventus giành Coppa Italia thứ 12 trong lịch sử