VFF đạt lợi nhuận “khủng”, làm ăn hiệu quả trong năm 2019
VFF đưa giải pháp bán 500 vé cho người lớn tuổi
Vụ ăn vạ đòi vé: Công văn khẩn nhờ cơ quan chức năng can thiệp