Lễ hội Cầu ngư Đà Nẵng được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể
Vắng bóng thanh niên thi kéo co, đan lưới trong hội cầu ngư