Chó, lạc đà, rồng khổng lồ... khuấy động đêm Trung thu biên giới