Thầy giáo cũ nhớ Chủ tịch nước: “Có nghĩa với thầy, năm nào cũng về thăm“