Điệu vọng cổ giữa lòng thành phố Saint Petersburg
Mèo dẫu tên Chó, quan trọng là thần thái
Chủ tịch nước gặp gỡ 60 giáo viên quân hàm xanh
Trung ương Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Tây Ninh