Trường Giang, Nhã Phương rạng rỡ trong lễ rước dâu