Trải qua 90 năm, giải Oscar này khác gì Oscar xưa?
'Wonder Woman' bất ngờ trượt đề cử Oscar
Bạn chưa biết gì về Oscar 2017?
ync=1;e.charset='utf-8';e.src='//static.dable.io/dist/plugin.min.js'; _=a.getElementsByTagName(l)[0];_.parentNode.insertBefore(e,_); })(window,document,'dable','script'); dable('setService', 'video.thanhnien.vn'); dable('sendLogOnce');