Hàng ngàn người tham gia hát Quốc ca để dự thi
Sao nữ ăn mừng những thay đổi tại Hollywood