Lễ truy điệu và di quan cố Tổng bí thư Đỗ Mười
An táng truy điệu 21 bộ hài cốt liệt sĩ
Quy tập hài cốt 12 liệt sĩ hy sinh vì bom B52
Truy điệu thiếu úy máy bay L-39 hy sinh tại Phú Yên